Onze visie op het huisartsenvak

Zorg wordt minder betaalbaar door

 • Toename vergrijzing en comorbiditeit
 • Toenemende incidentie en prevalentie chronische aandoeningen
 • Technologische vooruitgang op diagnostiek en behandelmethodes
 • Hoge eisen aan kwaliteit en beheersbaarheid Nederlands zorgsysteem

Rol huisarts blijft centraal in de zorg door

 • Huisarts heeft poortwachtersfunctie
 • Meer focus op zinnige zorg: inzet op self-care, preventie en takenverschuiving van 2e naar 1e lijn
 • Samenwerking zowel verticaal (2e lijn) als horizontaal (1e lijn)
 • Noodzaak voor specialisatie van huisartsen op ziektebeelden en doelgroepen

Huisartsenvak en tijd voor de patiënt staan onder druk door

 • Toename administratieve en organisatorische last
 • Verantwoordelijkheid voor praktijkvoering en -management
 • Jaarlijkse contractering en hierdoor moeilijke meerjarenplanning
 • Belang privacy

Toenemend tekort aan praktijkhouders door

 • Hogere werkdruk door toename verantwoordelijkheid en taken
 • Feminisering, deeltijdwerken en betere balans werk-prive
 • Stijgende complexiteit en druk wet & regelgeving
 • Bestaande studieschulden en hoge financieringslasten eventuele goodwill