Medicus Essentia

Welkom bij Medicus Essentia, een landelijk werkende organisatie voor toekomstbestendige huisartsenzorg.

 

Binnen ons team van huisartsen, praktijkhouders en zorgondernemers uit de eerstelijnszorg groeide al lange tijd het besef dat het huidige zorglandschap onder druk staat. Substitutie vanuit het ziekenhuis, vergrijzing, budgetten binnen de thuiszorg, steeds meer waarnemers en minder praktijkhouders, werkende medici met opgroeiende kinderen en toenemende druk op de ANW zorg maakt dat er steeds meer op het bord van de huisarts terecht komt. 

Om het vak van de huisarts toekomstbestendig te maken maar zeker ook aantrekkelijk te houden, is het noodzaak de krachten te bundelen. Samen met bevlogen zorgondernemers zijn wij een nieuw initiatief gestart.

Onze ambitie

Het realiseren van toekomstbestendige, innovatieve huisartsenzorg door een netwerk van huisartspraktijken met een optimale focus op de patiënt.

Medicus Essentia

  • ontzorgt huisartsen bij de praktijkvoering door volledige overname van de praktijk en praktijkvoering;
  • voorziet praktijken van een huisarts en ondersteunend (medisch) team, die zich permanent vestigen;
  • stimuleert relaties met zorgverleners binnen de regio;
  • faciliteert de huisarts om zich volledig te richten op het vak, alle niet-patiëntgebonden en ondersteunende verantwoordelijkheden en activiteiten worden uitgevoerd door centrale organisatie;
  • biedt ondersteuning aan de huisarts middels actieve coaching door ervaren huisartsen;
  • werkt samen met de huisarts toe naar de  ‘optimale praktijk’ waar de patiëntenzorg ook echt centraal staat;
  • geeft ruimte aan de huisarts voor specialisatie en innovatie;
  • initieert regionale clusters van meerdere praktijken die nauw samenwerken;
  • verzorgt een breed aanbod van 1e en 1,5 lijns zorg.